Kurs obsługi wózków jezdniowych

 

III WJO, II WJO, I WJO

Szkolenia realizowane są w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego

Pu ukończeniu naszego kursu:

 • Samodzielnie umiał obsłużyć wózek jezdniowy – podnośnikowy i platformowy
 • Bezpiecznie i samodzielnie wymienisz butlę z gazem.
 • Zdobędziesz wiedzę wystarczającą aby zdać egzamin
 •  Załatwiamy za Ciebie wszelkie formalności związane z egzaminem UDT
 • Uzyskasz uprawnienia respektowane przez urzędy i pracodawców

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 1. przepisy ogólne i dokumentacja techniczna
 2. typy stosowanych wózków jezdniowych
 3. budowa wózków jezdniowych podnośnikowych i platformowych
 4. obowiązki i czynności operatora przy obsłudze wózków
 5. podstawy ładunkoznawstwa
 6. przepisy bhp i ppoż.
 7. przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz zapoznanie z zasadami ich przechowywania
 8. praktyczna nauka jazdy i manewrowania osprzętem wózków

Absolwent kursu otrzymuje dokumenty:

 • Zaświadczenie ukończenia kursu do obsługi wszystkich typów wózków z określonym napędem.
 • Uprawnienie do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z wyłączeniem specjalizowanych wydawanych przez Ministerstwo Gospodarki w Warszawie
 • Uprawnienie do obsługi wózków platformowych określonych typów z wpisem o przeszkoleniu w zakresie przygotowania do wykonywania czynności związanych z bezpieczną wymianą butli gazowych oraz ich przechowywaniem.

Kategorie uprawnień po naszych szkoleniach (zgodnie z wytycznymi UDT):

III WJO – Wózki jezdniowe podnośnikowe prowadzone i zdalnie sterowane (paleciak)

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia. Warunkiem jest sterowanie operatora spoza wózka.

 

 

 

 

 

 

 

II WJO – wózki jezdniowe podnośnikowe z wyłączeniem specjalizowanych

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu, obejmuje też wózki należące do kategorii III WJO. Ograniczenie w tej kategorii dotyczy obsługi wózków ze zmiennym wysięgiem i specjalizowanych.

 

 

 

 

I WJO -wózki jezdniowe podnośnikowe, w tym specjalizowane, tj.z operatorem podnoszonym wraz z ładunkiem lub ze zmiennym wysięgiem

Szkolenie uprawnia do obsługi wózków jezdniowych z dowolnym napędem i bez ograniczeń wysokości podnoszenia oraz udźwigu. Obejmuje swoim zakresem wózki należące do kategorii III WJO i II WJO.