Kategoria B, A, A1, A2, AM

Na tej stronie dowiesz się:

 • Dla kogo jest dana kategoria.

 • Jakie kryteria musisz spełniać.

 • Ile trwa i jak przebiega dany kurs.

 • Cennik

 


Wybierz interesującą Cię kategorię:


Kategoria B

Prawo Jazdy kategorii B uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu i motocykla
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonym powyżej oraz z przyczepy lekkiej
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonym powyżej oraz z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 4250 kg; zespołem takim może kierować osoba, która zdała część praktyczną egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy (kod 96).
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej
 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg pod warunkiem, że osoba posiada prawo jazdy kategorii B od co najmniej 3 lat

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. B i kat. B+E)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii B:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 18 lat ( kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat)

Kurs obejmuje:

– 26 h zajęć teoretycznych

– 4 h zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

– 30 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest samochód RENAULT Clio IV, jest taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.


Kategoria A

Prawo Jazdy kategorii A uprawnia do kierowania:

 • motocyklem
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kat. oraz przyczepy
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. AM i kat. A1, A2, A)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii A:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli:

 • 20 lat (jeżeli osoba co najmniej od 2 lat posiada prawo jazdy kategorii A2)
 • 24 lata (jeżeli osoba nie posiada co najmniej przez 2 lata prawa jazdy kategorii A2)
 • 18 lat (dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz dla funkcjonariuszy kierującymi pojazdami: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kurs obejmuje:

– 26 h zajęć teoretycznych

– 4 h zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

– 20 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest motor YAMAHA FZ 6 LUB YAMAHA XJ6, taki sam jest na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.


Kategoria A1

Prawo Jazdy kategorii A1 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej 125cm3, mocy nieprzekraczającej 11kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,1 kW /kg
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kat. oraz przyczepy
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. AM i kat. A1, A2, A)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii A1:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 16 lat  ( kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat)

Kurs obejmuje:

– 26 h zajęć teoretycznych

– 4 h zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

– 20 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

-zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest motor  YAMAHA YBR 125, jest taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi ustawą o kierujących pojazdami.


Kategoria A2

Prawo Jazdy kategorii A2 uprawnia do kierowania:

 • motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy własnej nieprzekraczającej 0,2 kW /kg, przy czym nie może on powstać w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej dwukrotność mocy tego silnika
 • motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15kW
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kat. oraz przyczepy
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. AM i kat. A1, A2, A)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii A2:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 18 lat ( kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat)

Kurs obejmuje:

– 26 h zajęć teoretycznych

– 4 h zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

– 20h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest motor  YAMAHA FZ6, jest taki sam jak na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi ustawą o kierujących pojazdami.


Kategoria AM

Prawo jazdy kategorii AM uprawnia do kierowania:

 • motorowerem
 • czterokołowcem lekkim
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonego dla tej kat. oraz przyczepy.

Osoby, które posiadały kartę motorowerową przed 19 stycznia 2013 r., mogły ją wymienić na prawo jazdy kat. AM, płacąc tylko za wydanie prawa jazdy.

Osoby, które przed 19 stycznia 2013 r. ukończyły 18 lat, mogą jeździć motorowerami i skuterami (ale nie quadami) bez konieczności uzyskania uprawnień.

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. AM i kat. A1, A2, A)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii AM:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 14 lat ( kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 14 lat)

Kurs obejmuje:

– 5 h zajęć teoretycznych

– 5 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

-zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest motorower.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi ustawą o kierujących pojazdami.