Kategoria B+E, C, C+E, D

Na tej stronie dowiesz się:

 • Dla kogo jest dana kategoria.

 • Jakie kryteria musisz spełniać.

 • Ile trwa i jak przebiega dany kurs.

 • Cennik


Wybierz interesującą Cię kategorię:


Kategoria B+E

Prawo Jazdy kategorii B+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym dla kategorii B łącznie z przyczepą (przyczepami) o dopuszczalnej masie całkowitej ciągniętej przyczepy nie może przekraczać 3,5t
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. B i kat. B+E)

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii B+E:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 18 lat (kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 18 lat)

Kurs obejmuje:

– 15 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest samochód OPEL VIVARO z przyczepą dwuosiową typu tandem.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.


Kategoria C

Prawo Jazdy kategorii C uprawnia do kierowania:

 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5t, z wyjątkiem autobusu
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonym powyżej oraz z przyczepy lekkiej
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. C i kat. C+E)

– uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania    pojazdem

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii C:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli:

 • 21 lat (kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)
 • 18 lat (dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej)
 • 19 lat (dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kurs obejmuje:

– 20 h zajęć teoretycznych

– 30 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest samochód MAN TGL  12.240, jest taki sam samochód jak na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.


Kategoria C+E

Prawo Jazdy kategorii C+E uprawnia do kierowania:

 • pojazdem określonym dla kategorii C łącznie z przyczepą (przyczepami)
 • zespołem pojazdów określonym w prawie jazdy kategorii B+E
 • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem (orzeczenie lekarskie może obejmować równocześnie kat. C i kat. C+E)

– uzyskanie orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania    pojazdem

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii C+E:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli:

 • 21 lat (kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)
 • 18 lat (dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej)
 • 19 lat (dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kurs obejmuje:

– 25 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest samochód MAN TGL  12.240 wraz z przyczepą. Zestaw, zaczep i połączenie samochodu z przyczepą są takie same jak na egzaminie państwowym w WORD-zie w Opolu.

Zespół jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.


Kategoria D

Prawo Jazdy kategorii D uprawnia do kierowania:

 • autobusem
 • zespołem pojazdów złożonym z pojazdu określonym powyżej oraz z przyczepy lekkiej
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • ciągnikiem rolniczym, pojazdem wolnobieżnym oraz zespołem złożonym z tego pojazdu i przyczepy lekkiej

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii D:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli:

 • 24 lat (kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 21 lat)
 • 19 lat (dla żołnierzy kierujących pojazdami Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej)
 • 21 lat (dla funkcjonariuszy kierujących pojazdami: Państwowej Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Granicznej)

Kurs obejmuje:

– 20 h zajęć teoretycznych

– 60 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2