Kategoria T

Dowiedz się więcej na temat kursu na prawo jazdy kat. T

Cennik wszystkich kategorii

Prawo Jazdy kategorii T uprawnia do kierowania:

  • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
  • zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdu wolnobieżnego z przyczepą (przyczepami)
  • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

Wymagania dotyczące kursanta PRZED rozpoczęciem szkolenia:

– uzyskanie orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

– uzyskanie PKK ( Profilu Kandydata na Kursanta)

Wymagania dotyczące kursanta dla kategorii T:

– osiągnięcie wieku minimalnego, czyli 16 lat (kurs można zacząć 3 miesiące przed ukończeniem 16 lat)

Kurs obejmuje:

– 26 h zajęć teoretycznych

– 4 h zajęć teoretycznych i ćwiczeń w zakresie udzielania pierwszej pomocy ofiarom wypadków drogowych

– 20 h zajęć praktycznych

Miejsce odbywania zajęć:

– zajęcia teoretyczne – 47-260 Polska Cerekiew ul. Ligonia 2

– zajęcia praktyczne (jazdy)  47-200 Kędzierzyn-Koźle ul. Stoczniowców 2

Dla kursantów do nauki jazdy udostępniany jest traktor JOHN DEER i przyczepa dwuosiowa typu tandem.

Pojazd jest w pełni zgodny z wymaganiami regulowanymi Ustawą o Kierującymi Pojazdami.