Uprawnienia SEP G1, G2, G3

Uprawnienia SEP G1 – Elektroenergetyczne, G2 – Cieplne, G3 – Gazowe w Kędzierzynie-Koźlu.

U nas możesz przygotować się do egzaminu na każdą kategorię uprawnień SEP.

Nasi absolwenci mają 100% zdawalności egzaminów. Bądź jednym z nich.


Jakie kategorie uprawnień SEP rozróżniamy?

 • SEP G1 – Uprawnienia Elektryczne (Elektroenergetyczne) (Dozór i Eksploatacja) Możesz pracować przy eksploatacji następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:
  • urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego;
  • urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV;
  • urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1kV;
  • zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50kW;
  • urządzenia elektrotermiczne;
  • urządzenia do elektrolizy;
  • sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego;
  • elektryczna sieć trakcyjna;
  • elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciw wybuchowym;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9

 

 • SEP G2 – Uprawnienia Cieplne (Dozór i Eksploatacja) Możesz pracować przy eksploatacji następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:
  • kotły parowe oraz wodne na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wzwyż wraz z urządzeniami pomocniczymi;
  • sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50kW;
  • turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi,
  • przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50kW;
  • urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50kW;
  • pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy o mocy powyżej 50kW;
  • sprężarki o mocy powyżej 20kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych;
  • urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100Mg;
  • piece przemysłowe o mocy ponad 50kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-9.

 

 • SEP G3 – Uprawnienia Gazowe (Dozór i Eksploatacja) Możesz pracować przy eksploatacji następujących urządzeń, instalacji i sieci energetycznych:
  • urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu;
  • urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładnie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie;
  • urządzenia do magazynowania paliw gazowych;
  • sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe);
  • sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5Mpa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu);
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5kPa;
  • urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5kPa;
  • przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50kW;
  • aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt 1-8.

Niezależnie od tego, na który kurs się zdecydujesz, zawsze zapewniamy Ci, że:

 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę, zarówno z teorii jak i praktyki, aby wykonywać dany zawód.
 • Otrzymasz certyfikat, respektowany przez pracodawców oraz urzędy.
 • W cenie kursu masz zapewnione:
  • Pełne szkolenie
  • Materiały szkoleniowe
 •  Organizacja szkoleń zawsze dostosowywana jest do klienta, obejmuje kursy indywidualne, prywatne grupy zorganizowane, szkolenia pracowników i inne.