Dla Rolników

Dla rolników z terenu powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego mamy w swojej ofercie 2 kursy + prawo jazdy kat. T


Środki ochrony roślin

Szkolenia realizowane są według programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szkoleń w zakresie środków ochrony roślin.

Organizujemy szkolenia podstawowe i uzupełniające, zajęcia obejmujące teorię i praktykę.

Szkolenia prowadzone są przez doświadczoną kadrę posiadającą odpowiednie up

rawnienia.

Kurs obejmuje:

 • doradztwo dotyczące ochrony roślin
 • stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym, z wyłączeniem sprzętu montowanego na pojazdach szynowych oraz innego sprzętu stosowanego w kolejnictwie
 • stosowanie środków ochrony roślin metodą fumigacji
 • stosowanie środków ochrony roślin sprzętem naziemnym montowanym na pojazdach szynowych lub innym sprzętem stosowanym w kolejnictwie


Kurs obsługi maszyn rolniczych i kombajnów zbożowych

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do bezpiecznej obsługi maszyn rolniczych oraz kombajnów zbożowych.

Uczestnicy posiądą wiadomości o:

 • budowie maszyn rolniczych i kombajnów
 • bezpiecznej ich eksploatacji
 • sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych
 • nabędą niezbędnych umiejętności praktycznych w zakresie obsługi tych urządzeń.

Kurs upoważnia do obsługi maszyn rolniczych w pracach polowych i poruszania się tym  sprzętem po polu. Poruszanie się nim po drogach publicznych wymaga posiadania prawa jazdy.


Kurs na prawo jazdy kat. T

Dowiedz się więcej na temat tego kursu

 

 

 


Niezależnie od tego, na który kurs się zdecydujesz, zawsze zapewniamy Ci, że:

 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę, zarówno z teorii jak i praktyki, aby wykonywać dany zawód.
 • Otrzymasz certyfikat, respektowany przez pracodawców oraz urzędy.
 • W cenie kursu masz zapewnione:
  • Pełne szkolenie
  • Materiały szkoleniowe
 •  Organizacja szkoleń zawsze dostosowywana jest do klienta, obejmuje kursy indywidualne, prywatne grupy zorganizowane, szkolenia pracowników i inne.