Inne Kursy zawodowe – Każdy znajdzie coś dla siebie

Na terenie powiatu i miasta Kędzierzyn-Koźle można skorzystać szerokiej gamy innych szkoleń zawodowych.


Wszystkie nasze kursy zawodowe mają kilka cech wspólnych:

 

 • Zdobędziesz kompleksową wiedzę, zarówno z teorii jak i praktyki, aby wykonywać dany zawód.

 • Otrzymasz certyfikat, respektowany przez pracodawców oraz urzędy.

 • W cenie kursu masz zapewnione:

  • Pełne szkolenie

  • Materiały szkoleniowe

 •  Organizacja szkoleń zawsze dostosowywana jest do klienta, obejmuje kursy indywidualne, prywatne grupy zorganizowane, szkolenia pracowników i inne.


Na poniższej liście kursów na pewno znajdziesz coś dla siebie:


Kurs hakowy-sygnalista

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólne informacje na temat dźwignic wykorzystywanych przy pracy
 • przepisy dozoru technicznego na stanowisku pracy
 • typy wykorzystywanych zawiesi oraz osprzętu podczas ich obsługi
 • obowiązki na stanowisku pracy
 • przepisy bhp i ppoż.
 • zajęcia praktyczne

Kurs kontrola zawiesi

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • podstawowe definicje i normy dotyczące zawiesi, podział i rodzaje zawiesi
 • podstawowe układy pracy, zastosowanie, budowę zawiesi oraz podstawowe elementy składowe
 • oznaczanie zawiesi
 • rodzaje kontroli oraz ewidencja zawiesi
 • kontrola różnych rodzajów zawiesi
 • składowanie zawiesi
 • ocena zużycia zawiesi
 • obowiązki hakowego, sposoby określania dopuszczalnego obciążenia roboczego (DOR)
 • komunikacja między hakowym i operatorem urządzenia transportu bliskiego
 • zasady bhp i ppoż.

Kurs ręczny przecinacz termiczny – tlenowy i/lub plazmowy

Na tym kursie:

 • Zdobędziesz kompletną wiedzę teoretyczną
  • Jak wygląda proces cięcia
  • Nauczysz się oceniać jakość uciętej powierzchni
  • Poznasz gazy i inne materiały stosowane przy cięciu termicznym
  • Wiele wiele innych
 • Nabędziesz umiejętności praktyczne, wymagane dla prowadzenia procesu ręcznego cięcia termicznego
 • Nauczysz się pracy zgodnej z zasadami BHP oraz udzielania pierwszej pomocy w nagłych wypadkach.
 • Kurs prowadzony jest pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa.

Kurs lutowacz gazowy

Na tym kursie:

 • Nauczysz się zasad BHP w tym zawodzie
 • Poznasz potrzebne pojęcia i definicje
 • Dowiesz się jakimi metodami można lutować na twardo
 • Poznasz rodzaje gazów technicznych oraz urządzenia do tego służące
 • Dowiesz się jak sprawdzić jakość połączenia oraz rozpoznać te złe
 • Otrzymasz widzę jaką technikę lutowania twardego należy zastosować dla konkretnego materiału

Kursy BHP i p. poż. – Wstępne i okresowe

Nasze usługi obejmują: 

 • SZKOLENIA WSTĘPNE BHP, które powinni przejść wszyscy nowo zatrudnieni pracownicy w danym zakładzie pracy.  – 3 godz. szkolenia

Podczas szkolenia kursanci zapoznają się z:

 • warunkami ochrony przeciwpożarowej, wynikające z przeznaczenia i sposobu użytkowania obiektu,
 • sposobami postępowania na wypadek pożaru i innego miejscowego zagrożenia
 • SZKOLENIA OKRESOWE BHP – celem szkoleń okresowych jest aktualizacja i uzupełnienie wiedzy i umiejętności z zakresu BHP.
  • obowiązującymi przepisami przeciwpożarowymi,
  • ugruntowaniem wiedzy w tym zakresie,
  • przygotowanie praktyczne w zakresie postępowania na wypadek pożaru i innego zagrożenia.
 • W naszej ofercie okresowych szkoleń BHP proponujemy szkolenia dla:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami – 16 godz. szkolenia
  • pracowników administracyjno-biurowych – 8 godz. szkolenia
  • pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – 8 godz. szkolenia
 • OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA – celem szkolenia jest zapoznanie słuchaczy z zagadnieniami dotyczącymi:
  • podstawowych przepisów prawnych z dziedziny ochrony przeciwpożarowej oraz instrukcjami bezpieczeństwa pożarowego;
  • zagrożeń pożarowych obiektów,
  • przyczyn powstawania i rozprzestrzeniania się pożaru;
  • zadań i obowiązków pracowników w zakresie zapobiegania pożarom, a także w przypadku powstania pożaru;
  • ewakuacji ludzi i mienia;
  • rodzajów oraz zasad użycia środków gaśniczych.

SZKOLENIA Z PIERWSZEJ POMOCY – w każdej firmie powinny być wyznaczone osoby do udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej – właśnie tym osobom dedykujemy nasze szkolenie.

Na takim szkoleniu przedstawiona jest część teoretyczna (podstawy traumatologii – wiedzy o urazach, omówienie różnych przypadków teoretycznych, także z użyciem materiałów audiowizualnych), oraz część praktyczna, w której szkoleni mają okazję sprawdzić wiedzę teoretyczną z zastosowaniem manekinów, modeli itp.

Szkolenia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy zawodowych służb ratowniczych z Kędzirzyna-Koźla, posiadający wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu tego typu szkoleń. Programy szkoleń opierają się na najnowszych schematach i wytycznych Europejskiej Rady Resuscytacji (ERC).

Kurs obsługi pił łańcuchowych

Na tym kursie:

 • Nauczysz się bezpiecznej pracy z pilarką, z godnie z zasadami BHP
 • Zdobędziesz wiedzę z maszynoznawstwa specjalistycznego
 • Poznasz zasady użytkowania i obsługi pilarki
 • Dowiesz się jakie techniki ścinki i obalania drzew należy stosować
 • Dowiesz się w jaki sposób okrzesywać i drewno
 • Poznasz techniki przyrzynki drewna
 • A co najważniejsze, nauczysz się tego w praktyce!

Kurs obsługi elektronarzędzi

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku operatora elektronarzędzi takich jak m.in.: wiertarki, wkrętarki, szlifierki, szlifierki kątowe, frezarki, wyrzynarki, pilarki, piły tarczowe, ukośnice, przecinarki itp.

Kurs obejmuje następujące zagadnienia:

 • ogólne informacje na temat elektronarzędzi
 • podstawowa wiedza o elektronarzędziach
 • podstawowa wiedza o elektronarzędziach bezprzewodowych
 • podzespoły używane w elektronarzędziach
 • diagnostyka awarii i naprawy
 • zasady bhp i ppoż

Kurs operatora urządzeń do odśnieżania

Kurs przeznaczony jest dla wszystkich osób zainteresowanych efektywnym usuwaniem śniegu na małych i dużych przestrzeniach – zarówno dla właścicieli niewielkich przydomowych ogrodów, jak pracowników mających za zadanie dbać zimą o porządek na ulicach, chodnikach, parkingach, w parkach itp.

Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników szkolenia do pracy na stanowisku operatora urządzeń do odśnieżania takich jak: urządzenia do odśnieżania
z prowadzeniem ręcznym (odśnieżarka mechaniczna, elektryczna lub spalinowa) lub pojazdy, na których umieszczono lemiesz odśnieżający.

W trakcie kursu zapoznasz się z zagadnieniami takimi jak m.in.:

 • budowa odśnieżarek i czynności serwisowe
 • różne techniki odśnieżania
 • zasady korzystania z paliw, smarów i olejów wspomagające prawidłowe działanie odśnieżarek
 • prawidłowe działanie odśnieżarek
 • zasady bhp i ppoż.

Kompetencje zawodowe w zakresie transportu drogowego rzeczy i osób.

Kurs przygotowuje, w zakresie teoretycznym i praktycznym, do zadania egzaminu państwowego.

Na kursie tym, przeznaczonym dla przedsiębiorców prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie transportu drogowego, poznasz:

 • Wybrane zagadnienia prawa cywilnego.
 • Wybrane zagadnienia prawa handlowego.
 • Prawo pracy.
 • Czas jazdy kierowcy.
 • Wybrane zagadnienia z zakresu prawa finansowego.
 • Elementy organizacji i zarządzania przedsiębiorstwem.
 • Dostęp do zawodu przewoźnika transportu drogowego osób i rzeczy.
 • Organizacje i instytucje międzynarodowe.
 • Prowadzenie działalności na międzynarodowym rynku przewozowym.
 • Dokumentacja i procedury celne.

Kursy motorowodne

Szkolenia realizowane są według programu szkolenia zgodnego z Rozporządzeniem Ministra Sportu i Turystyki w sprawie uprawiania turystyki wodnej. Organizujemy zajęcia obejmujące teorię i praktykę.Na kursie tym możesz uzyskać:

 • Patent sternika motorowodnego
 • Patent motorowodnego sternika morskiego

Dzięki czemu można:

 • Holować narciarza wodnego
 • Holować statek powietrzny