Kurs obsługi podestów ruchomych

I P, II P

szkolenia realizowane są w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.


W trakcie szkolenia uczestnik otrzymuje pełną wiedzę teoretyczną z zakresu obsługi podestu, jego budowy, zasad bezpiecznej eksploatacji oraz sposobów postępowania w razie awarii lub wypadku.

Wyróżnia się podesty ruchome samobieżne (poruszające się) i stacjonarne, które dzielą się według specyfikacji Urzędu Dozoru Technicznego na kategorie:

I P:

  • przejezdne (podnośniki nożycowe)
  • przewoźne (np. pająki podczepiane pod samochód)
  • samojezdne (montowane na pojeździe)

II P:

  • podesty wiszące
  • podesty masztowe
  • podesty stacjonarne

Oferujemy kursy na obie kategorie podestów, pozwalające uzyskać uprawnienia do pracy ze wszystkimi typami tych urządzeń.


Po ukończeniu kursu i pozytywnie zdanym egzaminie operator otrzymuje bezterminowe uprawnienia UDT do obsługi wszystkich podestów ruchomych niezależnie od:marki, typu, udźwigu, wysokości podnoszenia czy sposobu napędu.

Cena kursu uzależniona jest od kategorii uprawnień i obejmuje:

– pełne szkolenie – część teoretyczną i praktyczną obsługę podestów

– egzamin wewnętrzny wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

– materiały szkoleniowe

– załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT