Kurs obsługi suwnic

I S, II S

Szkolenia realizowane są w oparciu o programy zatwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego.

Suwnice używane są w wielu gałęziach przemysłu, np. w przemyśle stoczniowym, ale również w halach produkcyjnych, w punktach przeładunkowych czy magazynach. Dzięki zróżnicowanym typom konstrukcyjnym, można je stosować do różnorodnych prac.


Oferujemy możliwość uzyskania uprawnień na dwie kategorie:

I S – suwnice, wciągniki i wciągarki sterowane z kabiny operatora oraz suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo, żurawie stacjonarne warsztatowe.

II S – suwnice, wciągniki i wciągarki hakowe ogólnego przeznaczenia sterowane z poziomu roboczego, w tym bezprzewodowo o oraz żurawie stacjonarne warsztatowe.


Warianty najczęściej wykorzystywanych suwnic to:

Natorowe czy pomostowe – montowane są pod sufitami hal,posiadają cięgniki do podwieszania ładunków

Podwieszone – wykorzystują tory jezdne podwieszane pod sufitem

Bramowe – użytkowane są w pracach zewnętrznych,konstruuje się je z pomostów zamontowanych na bocznych mostach łączących bramy.


Uczestnicy posiądą wiadomości o:

  • budowie, bezpiecznej eksploatacji suwnic,
  • sposobach postępowania w sytuacjach awaryjnych i wypadkowych
  • nabędą niezbędne umiejętności praktyczne w zakresie obsługi tych urządzeń.
  • przepisach BHP niezbędnych do pracy z suwnicami.

Szkolenie na suwnice zakończone jest egzaminem przed państwową komisją Urzędu Dozoru Technicznego.

Po zakończeniu kursu oraz pozytywnym zdaniu egzaminu operator otrzymuje bezterminowe zaświadczenie kwalifikacyjne uprawniające go do obsługi w/w urządzeń.


Cena kursu uzależniona jest od kategorii uprawnień i obejmuje:

– pełne szkolenie – część teoretyczną i praktyczną obsługę suwnic

– dodatkowe bezpłatne szkolenie – kontrola zawiesi

– egzamin wewnętrzny wraz z wydaniem zaświadczenia o ukończeniu kursu

– materiały szkoleniowe

– załatwiamy za Państwa wszelkie formalności związane z egzaminem UDT